Narradora oral de contes

Pepa contes, nutridora dels sentits, amant de la bellesa, la poesia i la simplicitat, narra i canta contes per a famílies amb infants des del bressol fins a la seva plena emancipació. I per a tots aquells adults que deixen gaudir el seu nen/nena seduïts per la màgia de la paraula i una bona història.

La frase del dia

«Si vols un infant intel·ligent explica-li contes, si a més el vols savi explica-li més contes«

Albert Einstein